Thứ Bảy, Tháng Sáu 10, 2023

Ghen tuông, thanh niên đᴀ̂ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ người trên phố

Must Read

Nᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̛ɴ ɢʜᴇɴ ᴛᴜᴏ̂ɴɢ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ Aɴ Gɪᴀɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 9/9, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴀ̀ɴʜ (28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴏ̛̀ Đᴏ̉, TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛) ʙɪ̣ TAND ᴛɪ̉ɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thành tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm
Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ N. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ. Tᴏ̂́ɪ 17/4, Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ N. đɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mʏ̃ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, TP Lᴏɴɢ Xᴜʏᴇ̂ɴ.

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴜ, ᴄʜɪ̣ N. ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʀᴜ̉ ᴀɴʜ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ Tᴏᴀ̀ɴ (32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ɴ. Kʜɪ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʜᴀ̀ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴛᴜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ N. ᴄᴏ́ ᴄᴜ̛̉ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Tᴏᴀ̀ɴ. Tʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̀ɪ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Tᴏᴀ̀ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ.

Sᴀᴜ đᴏ́, Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̉ɪ, ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀɴʜ Tᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Aɴʜ Tᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ Tʜᴀ̀ɴʜ, ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ.

Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴜ̉ sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂ᴍ ᴀɴʜ Tᴏᴀ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, Tʜᴀ̀ɴʜ ɴᴇ́ᴍ ʙᴏ̉ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʀᴏ̂̀ɪ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́.

HĐXX đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ Tʜᴀ̀ɴʜ 17 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ʜᴏ̛ɴ 400 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/ghen-tuong-thanh-nien-dam-chet-nguoi-tren-pho-2058275.html

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท

Đeɱ ốc ℓêп gác тrêп bếp - món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img